Pluja a l'Estany
Acrílic sobre tàblex i textura de pluja
Acrylic on hardboard and texture of rain